Svod polských ovčáků nížinných a podhalaňských ovčáků 2016

se koná při XXVII. klubové speciální výstavě spojené s Memoriálem Jaroslavy Markové
dne 4. června 2016 v areálu zámeckého parku Kunratice – Praha 4.

 

Více informací o letošních výstavách: http://kchpon.cz/category/vystavy/

 

Přihláška je ke stažení zde.
Přihlášku je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu
kchpon@volny.cz
nebo
Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

a případně zaplatit příslušný poplatek (nečlenové KCHPO) poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaného spolku:
č. ú. 192 392 8389/0800
IBAN CZ 81 0800000000192392 8389
uzávěrka: do 30. dubna 2016

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.