Reportáž z klubové výstavy 2017

XXVIII. ročník klubové výstavy KChPO spojený se speciální výstavou podhalaňských ovčáků a Memoriálem Jaroslavy Markové 2017 se konal 10. června v areálu letiště v Rokycanech.

 

Šestici nádherných představitelů podhalaňských ovčáků doplňovalo plných 16 (!) neméně krásných polských ovčáků nížinných. Takové množství PON se už dlouho na výstavě v České republice nesešlo.

Výstava byla vpravdě mezinárodní – kromě českých vystavovatelů se zúčastnili kolegové z Polska, ale i Německa.

 

Posuzoval pan Tibor Havelka a na posuzované – a zejména pak vítěze – čekala spousta krásných pohárů  a medailí.

1

 

Pro lepší orientaci v následujících fotografiích nabízíme přehled výstavních čísel a jmen psů. (Bohužel, ne vždy jsou čísla viditelná, proto je identifikace jedinců poněkud snížena.)

 

Podhalanští ovčáci

42                    HAROLD Las w Jamnicach

43                    ACINAK SKIF Voploścenie Mechty

44                    QMPEL Zagubione Marzenia

45                    BARBAR la Terra Porta

46                    HANUSZ Pasja Cepra

49                    BELANA la Terra Porta

 

Polští ovčáci nížinní

50                    MAKOWIEC Ponadto

51                    CENAR z Armii Zbawienia

52                    DERWAN Futrzak Podlaski

53                    EROS z Niemickiego Dworu

54                    ELEKTRYCZNY EDISON Wiki’s Szalony PON

55                    MACIWODA z Winory

56                    DAREK von Bohlmann’s Land

57                    ZORAN PON vom Urstromtal

59                    CLARA Dobrana Para

60                    ISMINI von Bohlmann’s Land

61                    JAROMÍRA Futrzak Podlaski

62                    ABI Majnerek

63                    AISHA Majnerek

64                    FIEBIE PON vom Urstromtal Ch.

65                    ESTELLA von Bohlmann’s Land Ch.

66                    FATIMA FRANCZESCA z Bábiny strouhy Ch

 

 

2

Areál se zaplňuje, polští ovčáci si hlídají svůj kruh.

 

3

Hledají se noví kamarádi – Barbar pokukuje po Qmpelovi.

 

4

Zdá se, že kamarádství je uzavřeno, že by ale dva bylo málo? Nepřidá se ještě někdo?

 

5

Co třeba klučík Harold?   …který zatím netuší, že na něj čeká ocenění V1, CAJC, BOJ….

 

6

To v táboře PON se ladí účesy….

 

7

Ostřílení jedinci se ale dožadují za to česací trápení něčeho na zub jako odměnu!

 

8

…a některé to nebaví a snaží se být neviditelní, tak se aspoň schovávají pod své páníčky, aby jim ostatní svět dal pokoj…

 

9

Nicméně dokumenty jsou připraveny, rozhodčí a vedoucí kruhu na místě – výstavní klání začíná….

 

10

Začneme dámou, přestože to není pořadí uplatňované na výstavách. Krásná Belana la Terra Porta získává V1, CAC. Klubový vítěz, VSV, BOS a v rukou majitelky se ocitá pohár pro vítězku.

 

11

Mezitřídu ovládá návštěva z Polska Acinak a polský import Qmpel – oba výborní, Acinak navíc CAC, Klubový vítěz, VSV, BOB; Qmpel, který se nám představuje poprvé, se stává hned napoprvé res. CAC!

 

12

Ve třídě otevřené čeká Barbar na svého kamaráda Hanusze, aby se po roce zase výstavně utkali…

 

13

…ano, tu ho máme, Hanusz v plné své síle a kráse….

 

14

Hanuzs, Barbar i jejich páníčkové v pohodě, zdá se, že je rozhodnuto, medaile v rukou páníčků svědčí o vysloveném verdiktu…

 

15

Tak a ještě dekorovat oceněného a trošku pomazlení s paničkou, to si Hanusz určitě zaslouží…

 

16

Nejmladší z přítomných zástupců plemene PON ještě tak úplně nepřišel na chuť výstavnímu zápolení, své paničce dává najevo, že má jiný názor na to, co by chtěl dělat…ale vše se v dobré, ba to nejlepší obrátí a Makowiec se stává VN1 !

 

17

V tomto okamžiku je Derwan mimo kruh, ale jako by cítil velký úspěch ve vzduchu, zaujímá již zde správný výstavní postoj – naděje se naplnila, Derwan získává V1, CAC, BOS, stává se Klubovým vítězem.

 

18

Je vidět, že i na dokonalém postoji před kruhem dokáže Derwan ještě něco vylepšit, jeho ocenění je zasloužené.

 

19

A tady jedna společná – šťastná majitelka a úspěšná vystavovatelka se svým Makowiecem a Erosem.

 

20

Ve třídě otevřené se setkaly tříleté sestřičky Abi a Aisha, obě výborné, Aisha navíc CAC, Klubový vítěz.

 

21

Veteránka Fatima – ano, veteránka, třebaže na fotce vypadá tak na mezitřídu – Fatima nechyběla ani v Rokycanech.

 

22

Vystavovatelé PON v pohybu se svými psy, aneb klání o BOB a BOV.

 

23

Čekání na verdikt posuzovatele, který to nemá lehké, jedinci jsou všichni krasavci – vystavovatelé z Německa a ČR – Německo získává (tentokrát) BOB i BOV…

 

25

A tohle je poslední rozlučkové foto s rozhodčím panem Tiborem Havelkou a jím vybranými vítězi:

za podhalaňské ovčáky Acinak – CAC, Klubový vítěz, VSV, BOB a za polské ovčáky nížinné Ismini – CAJC, BOJ a BOB a zároveň Vítěz memoriálu Jaroslavy Markové.

 

Tak zase příště: načesat, nakrášlit, natrénovat postoje a běh, vzít s sebou dobrou náladu a hurá na klubovku 2018!

 

 

Avízo: Zpravodaj 2017-A

Vážení a milí členové KChPO,

 

právě vyšlo první letošní číslo našeho Zpravodaje. Je vyvěšeno v chráněném prostoru.

Pokud Vám e-mailem nebylo doručeno heslo, prosím, kontaktujte mě na adrese Ivana.Kraftova@gmail.com

 

S přáním nádherného léta

Ivana Kraftová

Bonitace polských ovčáků nížinných a podhalaňských ovčáků 2017

se koná při klubové výstavě dne 10. června 2017 v areálu letiště Rokycany.

 

Více informací o výstavě: http://kchpon.cz/category/vystavy/

Přihláška je ke stažení zde.

Přihlášku je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu
kchpon@volny.cz
nebo
Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen KChPO platí 250 Kč, nečlen 800 Kč.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaného spolku:
č. ú. 192 392 8389/0800
IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

 

Uzávěrka: 30. dubna 2017

Svod polských ovčáků nížinných a podhalaňských ovčáků 2017

se koná při klubové výstavě dne 10. června 2017 v areálu letiště Rokycany.

Více informací o výstavě: http://kchpon.cz/category/vystavy/

Přihláška je ke stažení zde.

 

Přihlášku je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu
kchpon@volny.cz
nebo
Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

Účast na svodu je pro členy KChPO bez poplatku, nečlenové hradí 350 Kč. Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaného spolku:
č. ú. 192 392 8389/0800
IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

 

Uzávěrka: 30. dubna 2017

 

Klubová výstava 2017

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek

ve spolupráci s Kynologickou organizací v Rokycanech

pořádá 10. června 2017 v areálu letiště Rokycany

 

XXVIII. KLUBOVOU VÝSTAVU PRO PLEMENO POLSKÝ OVČÁK NÍŽINNÝ

a

KLUBOVOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PRO PLEMENO PODHALAŇSKÝ OVČÁK

spojené s  MEMORIÁLEM JAROSLAVY MARKOVÉ

 

Pozvaný posuzovatel: Tibor Havelka, Slovensko

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změny delegací.

 

Program

07.00 – 09.00             přejímka psů

09.15                           zahájení výstavy

09.15 – 14.00             posuzování v kruzích

14.00 – 16.00             přehlídka vítězů a soutěže

 

Všeobecná ustanovení

Výstavních přehlídek se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo zahraničních vystavovatelů.

Přihlášení psi a feny musí být zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI a musí splňovat podmínky jejího výstavního řádu.

Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsání v českých plemenných knihách.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psím jedincem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psího jedince.

Volné pobíhání psů a fen není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnou přijetí přihlášky.

Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů s její přípravou.

Majitelé psích jedinců s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

 

Upozornění

Výstava probíhá se souhlasem příslušného městského úřadu. Pro všechny vystavovatele i návštěvníky jsou závazná jeho ustanovení. Organizátoři proto upozorňují, že náklady spojené s nuceným ukončením výstavy budou vymáhány na původci v plném rozsahu.

 

Protesty

Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, při porušení výstavních řádů a předpisů. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč a pouze do skončení posuzování ve výstavních kruzích. Nebude-li oprávněnost protestu uznána, propadá jistina ve prospěch organizátorů.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.

Psi pocházející z ČR musí být klinicky zdrávi a vybaveni platným očkovacím průkazem, nebo pasem.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být v imunitě proti psince a parvoviroze.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

 

Třídy a soutěže

Rozdělení do výstavních tříd podle výstavního řádu FCI:

Štěňat 4-6 měsíců
Dorostu 6-9 měsíců
Mladých 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům se zkouškou FCI-HWT T, ZVV 1, SchH a všech zkoušek dle ZŘ KJ Brno (mimo ZOP)
Vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem národního nebo mezinárodního šampióna krásy, případně titulem „Národní vítěz“ nebo „Klubový vítěz“
Veteránů od 8 let

Soutěže:

Nejlepší chovný pár Chovný pes a chovná fena v majetku jednoho vystavovatele. Nelze vystavovat sourozence.
Dítě a pes kategorie 5-10 let a kategorie 10-15 let

 

Výstavní ocenění

C.A.J.C.

C.A.C., res. C.A.C.

Nejlepší mládí plemene (BOJ)

Nejlepší pes plemene (Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší fena plemene (Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší jedinec plemene (BOB)

Nejlepší veterán (BOV)

Nejlepší chovný pár

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

Nejkrásnější jedinec výstavní přehlídky

 

Výstavní poplatky a uzávěrky

Výstavní poplatky

do první uzávěrky 10. dubna 2017:

za prvního psa včetně katalogu 750 Kč
za dalšího psa 450 Kč
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů 250 Kč
do druhé uzávěrky 30. dubna 2017
po termínu první uzávěrky + 200 Kč

(Pro rozlišení platby k první nebo druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, resp. datum mailové korespondence.)

 

Účast na svodu je pro členy Klubu chovatelů PO bez poplatku, nečlenové hradí 350 Kč.

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen Klubu chovatelů PO platí 250 Kč, nečlen 800 Kč.

 

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet Klubu chovatelů PO se sídlem v Praze, z.s. Malostranské nábř. 3, 118 00 Praha 1

č. ú. 192 392 8389/0800

IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

V případě elektronické úhrady uveďte prosím do poznámky jména vystavovaných jedinců.

 

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu

kchpon@volny.cz

nebo

Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

Inzerce pro chovatele

1 strana výstavního katalogu   – 500 Kč

1/2 strany výstavního katalogu – 300 Kč

 

Přihláška na výstavu – dokument aplikace MS Word

Svod 2016

SVOD POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH A PODHALAŇSKÝCH OVČÁKŮ 2016

se koná při XXVII. klubové speciální výstavě spojené s Memoriálem Jaroslavy Markové dne 4. června 2016 v areálu zámeckého parku Kunratice – Praha 4.

 

Více informací o letošních výstavách: http://kchpon.cz/category/vystavy/

 

Přihláška je ke stažení zde. Přihlášku je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu kchpon@volny.cz nebo Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

a případně zaplatit příslušný poplatek (nečlenové KCHPO) poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaného spolku: č. ú. 192 392 8389/0800 IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

uzávěrka: do 30. dubna 2016

 

Informace pro členy – aktualizace mailových adres

Vážení členové Klubu chovatelů polských ovčáků,

při rozesílání informací k novému číslu našeho zpravodaje, které je umístěno v „zaheslovaném“ prostoru, se mi některé adresy vrátily jako nedoručitelné.

Pokud jste můj mail dne 15/9/2016 nedostali, pak mě můžete kontaktovat na mailové adrese: Ivana.Kraftova@gmail.com

Opravím si kontakt na Vás a pošlu zprávu znovu.

Srdečně

Ivana Kraftová

 

Život je plný setkávání

…a tak se jednoho letního dne setkali: devítiměsíční urostlý podhalaňský ovčák Barbar la Terra Porta podvědomě tušící fakt své krásy i velikosti a pětiletá hnědobílá polská ovčačka nížinná Figa Archibalda z Fox Klanu, která je přesvědčena o své důležitosti a dominance z jejího chování přímo ukapává

(Pro znalce plemene PON majitelka s uzarděním přiznává nedovolené zastřižení Archibaldiny ofiny 🙂 , což není na fotkách bohužel přehlédnutelné).

 

Začalo to nevěřícným pohledem Barbara, že to, co vidí, je tak nízké, a očekáváním, jestli se to přece jen nějak nezvětší…

set_obr1

…asi to zůstane tak malé, ale pak je třeba to očuchat…tomu rozuměla i Archibalda a nic jí nevadilo, že je to nějaký přerostek…

set_obr2

Nelež tam jako pecka, pojď na zahradu, ať si tě pořádně očuchám!

set_obr3 set_obr4

Na zahradě to má Archibalda ráda, proč by nešla, třeba se tam najde něco zajímavého, nebo i dobrého…jen je třeba držet patřičný odstup…

set_obr5

set_obr6

…to není odstup, slyšíš! Co mi čucháš k prdélce, to já hrozitánsky nesnáším…

…no no, snad se tolik nestalo…

set_obr7

Já ti dám, že se nic nestalo! Kožich ti vypráším! Poslouchat budeš…

set_obr8

To byla príma honička! Ještě jednou, jo?

set_obr9

… já už musím…páníčci volají, snad jsem trochu přispěla k tvému dobrému vychování… Tak zase někdy na viděnou… a nezapomeň: respekt vyžaduji!

set_obr10

Fakt už musíš jet? Pojď, ještě dáme pár honiček!

set_obr11

 

Další honičky už nebyly, škoda. Ale stejně jsem ji prohnal, holku jednu namyšlenou!

set_obr12

Klubová výstava – svod – bonitace 2017

XXVIII. klubová výstava Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, z.s. – Memoriál Jaroslavy Markové 2017 se bude konat 10. června 2017 v Rokycanech, v areálu letiště.

Pozvání na posuzování přijal pan Tibor Havelka ze Slovenska.

Opět bude s klubovou výstavou spojen i svod mladých a bonitace.

Věřím, že se i v západních Čechách setkáme v hojném počtu s představiteli našich málopočetných plemen polských ovčáků.

Podrobnější informace budou publikovány později.

Reportáž z klubové speciální výstavy 2016

pořádané Klubem chovatelů polských ovčáků a konané dne 4. června 2016 v parku loveckého zámečku v Praze-Kunraticích

 

Pořadové číslo výstavy 27 je svědectvím nakročení našeho klubu do druhého čtvrtstoletí jeho života.

Ač se zdá, že předseda klubu a poradce chovu v jedné osobě, měl na starosti „jen“ organizaci našeho kruhu a zajištění fundované rozhodčí ze země původu našich plemen (to se mu evidentně podařilo v osobě Dr. Katarzyny Fiszdon z Polska), vzal to do rukou komplexně a zasadil se i o nádherné počasí.

Účelem této malé reportáže, využívající fotografie od paní Martiny Irglové a pana Romana Bartoše (s díky za ně!), není podat přehled výsledků. (Ten je obsahem Zpravodaje, který je přístupný pro členy KChPO). Je jen ohlédnutím za každoročně pořádanou přehlídkou našich krasavců. Tentokrát využívá i postřehy pana Romana Bartoše, který se „klubovky a speciálky“ v jednom zúčastnil se svým pubescentem podhalaňským ovčákem Barbarem la Terra Porta poprvé.

O to autentičtěji působí jeho „stenografický“ záznam popisu výstavy:

 

„…pokusím se trochu popsat včerejší den 🙂 BYL NÁDHERNÝ 🙂

Počasí – 100%

Organizace – 100%

Pan Marek – 150%

Paní rozhodčí 150%

Všichni kolem nás velice fajn – příjemní lidé a pejsci…“

 

Asi by více slov nebylo ani třeba, ale jeho popsání toho, co zažívá vystavovatel z větší dálky, velmi opravdově atmosféru dne-akce zachycuje:

 

„Ráno ve 4 hod. se vstávalo. I Barča (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.).

Šup do auta a směr Praha.

Cestu tam i zpět Barunka (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.) zvládl NAPROSTO DOKONALE 🙂

No a v parku už jeho čtyři (!) sestřičky. Začalo seznamování a Barů (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.) byl úžasný, žádné šarvátky, ale pěkné hraní a očuchávání.

JENOMŽE…jeden z páníčků naší sestřičky chtěl dát bohužel Bároj (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.) pusu. No ale to můžu pouze já, a tak pán odcházel se šrámem na nose (naštěstí to vzal sportovně).

Potom se čekalo, až se do kruhu dostane ta naše bílá banda…“

 

A pak už ale chybí další popis, který není s to ten, kdo je „na place“, zachytit…jen následné vyprávění:

Barbar měl nevhodný obojek, do kruhu je třeba jiný…naštěstí jsou kolem stánky, honem, koupíme jiný (bohužel neodzkoušený). Jde se…jsme vyzváni do kruhu…máme běhat…běháme, snažím se…Barbar taky…stále se snažím, ale to už běhám jaksi „na volno“, tj., běhám s vodítkem a obojkem, ale bez Barbara…nově koupený obojek to nezvládl…paní rozhodčí sice s úsměvem, ale nekompromisně trvá na tom, že chce mít v obojku psa….

 

Místo dalších slov snad ale spíše fotografie dokumentující akci – její atmosféru, aktéry ve chvílích napětí i uvolnění… a koneckonců i to pěkné počasí, které ji provázelo.

 

Protože si komentáře u fotografií nenárokují dokumentační přesnost, uvádíme výstavní čísla našich krasavců, podle nichž je (podaří-li se číslo na fotce najít) možné účastníky identifikovat:

 

POO - psiPON - psi
115BARBAR la Terra Porta126URWISZ Ponadto
116HANUSZ Pasja Cepra127CENAR z Armii Zbawienia
POO - feny128DERWAN Futrzak Podlaski
117BAZZOKA la Terra Porta129EROS z Niemickiego Dworu
118BELANA la Terra Porta130MACIWODA z Winory
119BERETA la Terra PortaPON - feny
120BESIE la Terra Porta131AISHA Majnerek
121JENNY Nutrena132FATIMA FRANCZESCA z Bábiny strouhy
122ANABELA Swiat Dysku
123ARANKA Smiling Sweetheart
124DAFNE z Kuesty

Stánek je připraven, naplněn lákavými poháry a cenami.

Posuzování může začít….

(Nesnaží se ale jedinec jiného plemene o nedovolené získání těchto lákavých symbolů úspěchu?)

rep_obr1

Nechme ceny cenami (zatím)…poznáme se? Kdo je kdo?

rep_obr2

Tři byli čitelní, ale tento roj? Není šance v převaze bílé určit, kdo je kdo….

rep_obr3

Ovšem láska v bílém je neodolatelná…“…já chci taky pusu!…“

rep_obr4

Mít krytá záda takovou paničkou, to jednoho posílí, jestli mi pak není úplně všechno fuk…

rep_obr5

…kdo jsi? Přítel či nepřítel?

rep_obr6

Jasné, přítel,…páníček potvrzuje…

rep_obr7

115 a 116 – mladí kluci podhalaňských ovčáků…že jsou si podobní? Bodejť by ne! Jsou to nevlastní bráchové!

rep_obr8   rep_obr9

Podhalaňští ovčáci jsou krasavci s velkým srdcem, přece jen ale ostražití, takže uklidňování dotekem páníčka i klidný a citlivý přístup paní rozhodčí jsou zcela na místě.

rep_obr10

…kontrola zubů…nic moc, ale páníček to schvaluje, tak to bude asi v pořádku….

rep_obr11

…a pozor, tady už je holka i kluk podhalana vedle sebe…s úsměvem?

Bodejť by ne, znají se: Bydlí u jednoho páníčka….a taky krásní jsou stejně….

rep_obr12

Pozor, pozor, přicházejí krasavice podhalanů! Třídu mladých ovládá vrh B la Terra Porta.

rep_obr13

Co lze vyčíst z postojů a očí paniček a podhalaňských dam?

Souznění, starostlivost, lásku…prostě „patříme k sobě“.

rep_obr14

Pozor, pozor! Klub získává nové, mladé vystavovatele – úchvatné sledovat soulad s jejich svěřenci … každé má svou dimenzi, svůj půvab…držíme jim pěsti –mladým vystavovatelům i jejich kamarádům…Ať jim to vydrží!

rep_obr15 rep_obr16

A snímky výše jsou i přechodem od bílých velkých nádher – podhalaňských ovčáků k samorostům – zpravidla dvoubarevným – sebevědomým a samostatným polským nížinným ovčákům.

Co je jim společné? Co je odlišuje?

Odlišuje je asi jejich praktické poslání.

Spojuje inteligence, schopnost přežití.

Inteligence jako schopnost přizpůsobit se, rozumět svému okolí.

 

Jako lidský jedinec sdílející život s PONem bych dodala – i trochu nadřazenosti nad slabšími, potřeba je vychovávat…někdy je to ale těžko snesitelné, pokud má člověk dojem, že je z hlediska IQ na alespoň stejné úrovni…PON na to kašle…a přesvědčuje vás o své pravdě…. 🙂

….Možná za to může jejich velikost (nevelká). U podhalanů bych ty výchovné snahy nepředpokládala, jejich velikost nemusí o intelektu přesvědčovat jinak než svou existencí…

 

První mladý PON – kde je očekávaná dvoubarevnost? Možná snaha o kontrast vůči podhalanům…vypadá ale rozkošně! Ale ano, dvoubarevnost tam je. Na pacičky už se dost černé nedostalo 🙂 Ať se daří!

Další kluk je ale taky super – očekávatelně dvoubarevný…a rozkošný!

rep_obr17 rep_obr18rep_obr19

Krasavec Eros asi kráčí ve stopách svého strýce Dytka….paní Hanka Kadlecová o své kluky dokáže noblesně pečovat.

rep_obr20 rep_obr21

 

Z loňské hvězdičky Aishy je dnes hvězda první velilkosti. Na které z fotek jsou krásnější? Neuměla jsem vybrat – zvolte si sami…

rep_obr22 rep_obr23

 

Fatima je ve svých osmi letech plná energie, elegantně sleduje svou paničku na vodítku, když je ale zapotřebí přidat na tempu, neváhá a přímo vlaje…

rep_obr24 rep_obr25

…oprávněně získává svého BOV.

 

Dokonalý Maciwoda z Winory se svým dokonalým páníčkem už nemůže být ničím překvapen. Výstavnictví má v krvi, je součástí jeho úspěšného života.

rep_obr26

Poslední soutěžní klání v kráse.

Nemá to paní rozhodčí lehké srovnávat nesrovnatelné.

Ale nejlepší jedinec Memoriálu Jaroslavy Markové může být jen jeden a stává se jím Matýsek, pardon urozený Maciwoda z Winory.

rep_obr27

Výstava skončila, svod a bonitace je za námi, všichni už jsou pryč, ale nám se stále nějak nechce a setrváváme … postáváme, povídáme, očicháváme (koho jsme zatím očichat nestihli)…pohodové lidičky s pohodovými psími společníky…

rep_obr28

Klubová speciální výstava s pořadovým číslem 27 skončila.

 

Na viděnou na 28. výstavě KChPO 10. června 2017 v Rokycanech!