Bonitace

Bonitace psa/feny je zásadním krokem při rozhodování o jeho/její chovnosti.

Může být absolvována jen jednou.

Na základě posouzení je udělován bonitační kód, což je zkrácený písemný zápis z bonitační karty (přehledová tabulka vyšla ve Zpravodaji KCHPON 2012/a), a následně – po vyhodnocení bonitace a na základě posouzení předložených dokladů – je vystaveno potvrzení o chovnosti/nechovnosti jedince.

 

Kromě bonitace se pro zařazení do chovu podle článku IV, odst. 3 Chovatelského a zápisního řádu KCHPON vyžaduje zejména:

  • čistokrevnost osvědčená průkazem původu,
  • dosažení věku 18 měsíců u psa a 15 měsíců až 8 let u feny,
  • autorizovaným pracovištěm provedené vyhodnocení rentgenového snímku kyčelních kloubů,
  • účast na svodu mladých,
  • posouzení minimálně na dvou výstavách vyšší kategorie (speciální nebo klubová KCHPON, národní nebo mezinárodní výstava se zadáváním C.A.C.) ve třídě otevřené s hodnocením alespoň „velmi dobrý“  od  dvou různých posuzovatelů.

 

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen KCHPO platí 350 Kč, nečlen 800 Kč.