Historie klubu

Dne 2. 5. 1990 byl v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, založen Klub chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze, o. s. s identifikačním číslem organizace 48 54 67 12. V návaznosti na legislativní změny byla k 1. 1. 2014 provedena jeho přeregistrace na Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek.

 

Jako člen Českomoravské kynologické unie byl zaevidován pod číslem 1042. Do jeho chovatelské gesce patří dvě plemena ze skupiny ovčáckých, pasteveckých a honáckých psů (1. skupina podle FCI), a to

 

polský nížinný ovčák (Polski Owczarek Niźinny),

 

podhalaňský ovčák (Polski Owczarek Podhalański).