Klubová výstava 2016 spojená s Memoriálem Jaroslavy Markové

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek

při 22. Oblastní výstavě psů všech plemen

 

pořádá 4. června 2016 v areálu zámeckého parku Kunratice – Praha 4

 

XXVII. KLUBOVOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU – MEMORIÁL JAROSLAVY MARKOVÉ PODHALAŇSKÝCH OVČÁKŮ A POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH

 

Pozvaný posuzovatel: Katarzyna Fiszdon, Polsko

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změny delegací.

 

Program

07.00 – 09.00             přejímka psů

09.15                           zahájení výstavy

09.15 – 14.00             posuzování v kruzích

14.00 – 16.00             přehlídka vítězů a soutěže

 

Všeobecná ustanovení

 

Výstavních přehlídek se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo

zahraničních vystavovatelů.

Přihlášení psi a feny musí být zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI a musí splňovat podmínky jejího výstavního řádu.

Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsání v českých

plemenných knihách.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psím jedincem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psího jedince.

Volné pobíhání psů a fen není dovoleno.

Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnou přijetí přihlášky.

Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů s její přípravou.

Majitelé psích jedinců s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

 

Upozornění

 

Výstava probíhá se souhlasem Úřadu městské části Praha-Kunratice. Pro všechny vystavovatele i návštěvníky jsou závazná jeho ustanovení.

Organizátoři proto upozorňují, že náklady spojené s nuceným ukončením výstavy budou vymáhány na původci v plném rozsahu.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

 

Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.

Psi pocházející z ČR musí být klinicky zdrávi a vybaveni platným očkovacím průkazem, nebo pasem.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením

Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být v imunitě proti psince a parvoviroze.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

 

Třídy a soutěže

 

Rozdělení do výstavních tříd podle výstavního řádu FCI:

Štěňat 4-6 měsíců
Dorostu 6-9 měsíců
Mladých 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům se zkouškou FCI-HWT T, ZVV 1, SchH a všech zkoušek dle ZŘ KJ Brno (mimo ZOP)
Vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem národního nebo mezinárodního šampióna krásy, případně titulem „Národní vítěz“ nebo „Klubový vítěz“
Veteránů od 8 let

Soutěže:

Nejlepší chovný pár Chovný pes a chovná fena v majetku jednoho vystavovatele. Nelze vystavovat sourozence.
Dítě a pes Kategorie   5-10 letKategorie 10-15 let

 

Výstavní ocenění

C.A.J.C.

C.A.C., res. C.A.C.

Nejlepší mládí plemene (BOJ)

Nejlepší pes plemene (Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší fena plemene (Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší jedinec plemene (BOB)

Nejlepší veterán (BOV)

Nejlepší chovný pár

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

Nejkrásnější jedinec výstavní přehlídky

 

Výstavní poplatky a uzávěrky

 

Výstavní poplatky

Za prvního psa včetně katalogu 750 Kč
Za dalšího psa 450 Kč
Třída dorostu 200 Kč
Třída štěňat a veteránů bez poplatku
Po termínu první uzávěrky + 300 Kč

 

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet Klubu chovatelů PON se sídlem v Praze, o.s. Malostranské nábř. 3, 118 00 Praha 1

č. ú. 192 392 8389/0800

IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

V případě elektronické úhrady uveďte prosím do poznámky jména vystavovaných jedinců.

 

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu

 

kchpon@volny.cz

nebo

Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

  1. uzávěrka: do 10. dubna 2016
  2. uzávěrka: do 30. dubna 2016

Přihláška na výstavu – dokument aplikace MS Word

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.