Besie a její velký den změn

…aneb od výletu k pěti klukům…

 

Jednoho krásného sobotního rána mě můj páníček moc pozlobil. Vylezl ze své boudy (domečku) a místo toho, aby mi dal mou moc dobrou snídani, otevřel kufr auta a já už věděla, že jedeme na výlet.

Tak proč ne. Hup do auta a jedem!

Cesta byla trochu dlouhá a já už měla hlad. Ale konečně jsme zastavili a já si mohla protáhnout venku své tělo.

Ale co to! Kde to jsme?

Za bránou nějakého neznámého domu jsem viděla pěkného psího fešáka. Jeho panička mu říkala Demone. ÓÓÓ, to je krásný Demon!.

Kdybychom se tak mohli seznámit. To by bylo fajn.

A taky, že jo. Otevřely se vrata od zahrady a já si mohla s Demonem hrát.

Besie a Demon20181208_095248

A tak jsme skotačili. Pak zase můj páníček otevřel kufr od auta a jeli jsme domů.

Byl to krásný výlet.

 

Ale něco se asi stalo.

Páníček s paničkou se ke mně chovali nějak jinak. Pořád se starali a asi za tři týdny mi začalo být nějak divně. Měla jsem nějak více hlad a začalo se v mém bříšku něco hýbat.

A začala jsem tloustnout. Kruci!  Asi jsem něco špatného snědla.

No ale asi ne. Pochopila jsem, že čekám mimina. (Proto i ty návštěvy!)

Besie sama20181228_101143

Vyvrcholilo to jednoho významného dne. Má lidská kamarádka (panička) měla svátek.

A tak jsem si pomyslela, jak jí udělám radost.

Večer 5.2.2019 kolem 18. hodiny to přišlo. Záhy bylo mých pět miláčků venku.

Aslan, Axel, Agar, Apolo, Avar – tak páníčkové pojmenovali moje psí miminka. Jsou to kluci, jako buci.

A tak se mi změnil svět. Už nejsem sama a dělím se ze svými dětmi o mé psí radosti.

Kluci rostou jak z mléka. Hele! Už se těším na to, až budou se mnou na zahradě skotačit.

Besie a kluciA20190206_152845

Tak to jsou ti mí kluci.

Besie a kluciC20190219_140601

Jejich polohy jsou nenapodobitelné, každý chce ležet nějak jinak. Prostě originály!

Besie a kluciB20190208_125249

Taky se mi schovávají do kožichu, takže někdy nejsou k nalezení.

Ale když se unaví, usnou v jednom chumlu. Prostě k zulíbání.

20190220_063920

Alsan, Axel, Agar, Apolo, Avar

Nová pětice podhalaňských bohatýrů mezi námi!

Všichni příznivci polských ovčáků, zbystřete!

Je tu mezi nám další pětice podhalaňských krasavců.

 

Na přelomu 5. a 6. února 2019 se narodili Alsan, Axel, Agar, Apolo a Avar.

Zatím mají kluci spoustu práce s tím, aby se krmili a poznávali vůně světa, jakmile dovolí, ukáží se v plné kráse!

Nyní proto pouze připomenutí atraktivních rodičů pětice nových bohatýrů, po domácku Besie a Démona.

 

Matka Besie la Terra Porta

Besie_P_20170329_160215

Otec Demon Polanickie Wzgórze

Demon51149361_2922890097728495_5268109750293233664_n

 

Oba krasavci ověnčení tituly, ale i neodmyslitelné součásti „svých smíšených člověko-psích“ smeček.

Demon_51208985_2225510214404063_4233242920829845504_nBesie_P_20170728_140425

 

Alsan, Axel, Agar, Apolo a Avar budou už ale šlechtici nového rodu (chovné stanice), a to každý s přídomkem „u Dobrušky z Bučiny“.

 

Přejme všem zdraví, lásku, pohodu a krásu!

 

Avízo: Zpravodaj 2018-B

Vážení a milí členové KChPO,

právě vyšlo druhé letošní číslo našeho Zpravodaje. Je vyvěšeno v chráněném prostoru.

Pokud Vám e-mailem nebylo doručeno heslo, prosím, kontaktujte mě na adrese Ivana.Kraftova@gmail.com

S přáním nádherně prožitého roku 2019

Ivana Kraftová

Klubová výstava 2019

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek

ve spolupráci s Okresním výborem ČMKJ Kutná Hora

pořádá 25. května 2019 v areálu zámeckého parku Kačina u Kutné Hory

 

XXX. KLUBOVOU VÝSTAVU

PRO PLEMENA

POLSKÝ OVČÁK NÍŽINNÝ a PODHALAŇSKÝ OVČÁK

 

spojenou s  MEMORIÁLEM JAROSLAVY MARKOVÉ

 

pro podhalaňské ovčáky je tato výstavní akce současně

KLUBOVOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU.

 

Pozvaný posuzovatel: Karel Hořák, Česká republika

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změny delegací.

 

Přihlášku (dokument aplikace MS Word) najdete zde:

Přihláška-na-výstavu-svod-bonitaci

 

Program

07.00 – 09.00             přejímka psů

09.15                           zahájení výstavy

09.15 – 14.00             posuzování v kruzích

14.00 – 16.00             přehlídka vítězů a soutěže

 

Všeobecná ustanovení

Výstavních přehlídek se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo zahraničních vystavovatelů.

Přihlášení psi a feny musí být zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI a musí splňovat podmínky jejího výstavního řádu.

Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsání v českých plemenných knihách.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psím jedincem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psího jedince.

Volné pobíhání psů a fen není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnou přijetí přihlášky.

Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů s její přípravou.

Majitelé psích jedinců s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

 

Upozornění

Výstava probíhá se souhlasem Obecního úřadu Nové Dvory. Pro všechny vystavovatele i návštěvníky jsou závazná jeho ustanovení. Organizátoři proto upozorňují, že náklady spojené s nuceným ukončením výstavy budou vymáhány na původci v plném rozsahu.

 

Protesty

Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, při porušení výstavních řádů a předpisů. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč a pouze do skončení posuzování ve výstavních kruzích. Nebude-li oprávněnost protestu uznána, propadá jistina ve prospěch organizátorů.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.

Psi pocházející z ČR musí být klinicky zdrávi a vybaveni platným očkovacím průkazem, nebo pasem.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být v imunitě proti psince a parvoviroze.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

 

Třídy a soutěže

Rozdělení do výstavních tříd podle výstavního řádu FCI:

Štěňat 4-6 měsíců
Dorostu 6-9 měsíců
Mladých 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům se zkouškou FCI-HWT T, ZVV 1, SchH a všech zkoušek dle ZŘ KJ Brno (mimo ZOP)
Vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem národního nebo mezinárodního šampióna krásy, případně titulem „Národní vítěz“ nebo „Klubový vítěz“
Veteránů od 8 let

Soutěže:

Nejlepší chovný pár Chovný pes a chovná fena v majetku jednoho vystavovatele. Nelze vystavovat sourozence.
Dítě a pes kategorie 5-10 let a kategorie 10-15 let

 

Výstavní ocenění

C.A.J.C.

C.A.C., res. C.A.C.

Nejlepší mládí plemene (BOJ)

Nejlepší pes plemene (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší fena plemene (Klubová vítězka, Vítězka speciální výstavy)

Nejlepší jedinec plemene (BOB)

Nejlepší jedinec opačného pohlaví (BOS)

Nejlepší veterán (BOV)

Nejlepší chovný pár

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

Nejkrásnější jedinec výstavní přehlídky

 

Výstavní poplatky a uzávěrky

Výstavní poplatky

do první uzávěrky 1. března 2019:

za prvního psa včetně katalogu 850 Kč
za dalšího psa 350 Kč
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů   50 Kč
do druhé uzávěrky 20. dubna 2019
po termínu první uzávěrky + 300 Kč

(Pro rozlišení platby k první nebo druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, resp. datum e-mailové korespondence.)

 

Účast na svodu je pro členy Klubu chovatelů polských ovčáků bez poplatku, nečlenové hradí 350 Kč.

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen Klubu chovatelů polských ovčáků platí 250 Kč, nečlen 800 Kč.

 

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, z.s., Malostranské nábř. 3, 118 00 Praha 1

č. ú. 192 392 8389/0800

IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

V případě elektronické úhrady uveďte prosím do poznámky jména vystavovaných jedinců.

 

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je třeba zaslat elektronicky na adresu

kchpopraha@volny.cz

 

 

nebo doporučeným dopisem na adresu

Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

Inzerce pro chovatele

1 strana výstavního katalogu   – 500 Kč

1/2 strany výstavního katalogu – 300 Kč

 

Vítejte na nových stránkách klubu. Původní stránky klubu najdete zde.