Úprava Chovatelského a zápisního řádu KChPO

Vážené dámy, vážení pánové – členové KChPO,

 

pandemie způsobená COVID19 a s ní spojená omezující vládní opatření se dotýkají i chovatelské činnosti.

Na stránkách poradny ČMKU konstatuje paní Vladimíra Tichá: “ Podmínky pro zařazení do chovu a uchovnění psů obecně je čistě v pravomoci chovatelských klubů.“

(https://www.cmku.cz/cz/poradna-157/1)

 

Poradce chovu našeho klubu reaguje na současnou situaci přechodnou úpravou Chovatelského a zápisního řádu. Navržená úprava je vyvěšena v zaheslovaném prostoru našeho webu. Případné dotazy směřujte prosím přímo na poradce chovu.

 

Pevné zdraví Vám i našim polským ovčákům

přeje

Ivana Kraftová

 

Avízo: Zpravodaj 2020

Vážení a milí členové KChPO,

 

právě vyšlo letošní první (a možná i jediné) číslo našeho Zpravodaje. Je vyvěšeno v chráněném prostoru.

Pokud Vám e-mailem nebylo doručeno heslo, prosím, kontaktujte mě na adrese Ivana.Kraftova@gmail.com

 

S přáním pevného zdraví Vám i Vašim pejskům

Ivana Kraftová

Zrušení Klubové speciální výstavy 2020

Je nám líto, že jsme s ohledem na vývoj situace nuceni naši Klubovou speciální výstavu 2020 na Kačině zrušit. Nejen to, ruší se i na ni napojený svod mladých a bonitace.

 

Přihlášeným zájemcům budou poplatky vráceny.

 

O náhradním termínu svodu a bonitace budeme v předstihu informovat. (Zatím se jeví jako možný termín 28. listopad 2020 v Praze-Letňanech.)

 

 

První uzávěrka klubové výstavy na Kačině se blíží!

Vážení majitelé a chovatelé polských ovčáků nížinných a podhalaňských ovčáků,

 

dovolte mi, abych Vás upozornila na blížící se termín první uzávěrky – 1. březen 2020.

 

31. klubová speciální výstava proběhne 16. května 2020 v areálu zámeckého parku Kačina u Kutné Hory. Bližší informace najdete na našem webu – v sekci výstavy.

 

Těšíme se na setkání a výstavní úspěchy našich psích krasavců.

Ivana Kraftová

 

 

Zpravodaj 2019/B

Vážení a milí členové KChPO,

právě vyšlo druhé letošní číslo našeho Zpravodaje. Je vyvěšeno v chráněném prostoru.

Pokud Vám e-mailem nebylo doručeno heslo, prosím, kontaktujte mě na adrese Ivana.Kraftova@gmail.com

S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2020

Ivana Kraftová

 

 

 

Merlin českým juniorským šampionem – aneb kam zavítal, sklízel úspěchy

V den svých prvních narozenin zahájil Merlin Polanickie Wzgórze svou výstavní kariéru.

A začátek nebyl ledajaký.

 

Ve výstavní sezóně zavítal na tři výstavy:

květen – Kačina – klubová výstava, kde získal V1, CAJC, BOJ

červen – Brno – Intercanis, kde získal V1, CAJC, BOJ, BOS

říjen – České Budějovice – mezinárodní výstava, kde získal V1, CAJC, BOJ, BOB

 

a to už ale znamená, že taky Českého šampiona – prozatím juniorského.

IMG_20191013_184359

Merline, jen tak dál! Blahopřejeme a držíme pěsti i nadále!

IMG_20191013_185149

 

Řekla bych ale , že se někdy Merlin cítí – a to při své neoddiskutovatelné velikosti – malým pejskem. Proč by jinak v onom stylovém zahradním objektu stál na stolku, aby ho nikdo nepřehlédl?

IMG_20191005_180219_1

Merlin je šampión krásy. Ale nenechte se mýlit.

I velký pracant je to.

Že by usiloval i o šampiona výkonu, konkrétně v zemědělských disciplínách?

IMG_20190721_144718

Klubová výstava 2020

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek

ve spolupráci s Okresním výborem ČMKJ Kutná Hora

pořádá 16. května 2020 v areálu zámeckého parku Kačina u Kutné Hory

 

XXXI. KLUBOVOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

PRO PLEMENA

POLSKÝ OVČÁK NÍŽINNÝ a PODHALAŇSKÝ OVČÁK

 

spojenou s  MEMORIÁLEM JAROSLAVY MARKOVÉ

 

 

Navrhovaný posuzovatel: Karel Hořák, Česká republika

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změny delegací.

 

Přihlášku (dokument aplikace MS Word) najdete zde:

Přihláška-na-výstavu-svod-bonitaci

 

Program

07.00 – 09.00             přejímka psů

09.15                           zahájení výstavy

09.15 – 14.00             posuzování v kruzích

14.00 – 16.00             přehlídka vítězů a soutěže

 

Všeobecná ustanovení

Výstavních přehlídek se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo zahraničních vystavovatelů.

Přihlášení psi a feny musí být zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI a musí splňovat podmínky jejího výstavního řádu.

Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsání v českých plemenných knihách.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psím jedincem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psího jedince.

Volné pobíhání psů a fen není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnou přijetí přihlášky.

Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů s její přípravou.

Majitelé psích jedinců s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

 

Upozornění

Výstava probíhá se souhlasem Obecního úřadu Nové Dvory. Pro všechny vystavovatele i návštěvníky jsou závazná jeho ustanovení. Organizátoři proto upozorňují, že náklady spojené s nuceným ukončením výstavy budou vymáhány na původci v plném rozsahu.

 

Protesty

Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, při porušení výstavních řádů a předpisů. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč a pouze do skončení posuzování ve výstavních kruzích. Nebude-li oprávněnost protestu uznána, propadá jistina ve prospěch organizátorů.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.

Psi pocházející z ČR musí být klinicky zdrávi a vybaveni platným očkovacím průkazem, nebo pasem.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být v imunitě proti psince a parvoviroze.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

 

Třídy a soutěže

Rozdělení do výstavních tříd podle výstavního řádu FCI:

Štěňat 4-6 měsíců
Dorostu 6-9 měsíců
Mladých 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům se zkouškou FCI-HWT T, ZVV 1, SchH a všech zkoušek dle ZŘ KJ Brno (mimo ZOP)
Vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem národního nebo mezinárodního šampióna krásy, případně titulem „Národní vítěz“ nebo „Klubový vítěz“
Veteránů od 8 let

Soutěže:

Nejlepší chovný pár Chovný pes a chovná fena v majetku jednoho vystavovatele. Nelze vystavovat sourozence.
Dítě a pes kategorie 5-10 let a kategorie 10-15 let

 

Výstavní ocenění

C.A.J.C.

C.A.C., res. C.A.C.

Nejlepší mládí plemene (BOJ)

Nejlepší pes plemene (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší fena plemene (Klubová vítězka, Vítězka speciální výstavy)

Nejlepší jedinec plemene (BOB)

Nejlepší jedinec opačného pohlaví (BOS)

Nejlepší veterán (BOV)

Nejlepší chovný pár

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

Nejkrásnější jedinec výstavní přehlídky

 

Výstavní poplatky a uzávěrky

Výstavní poplatky

do první uzávěrky 1. března 2020:

za prvního psa včetně katalogu 850 Kč
za dalšího psa 350 Kč
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů   50 Kč
do druhé uzávěrky 31. března 2020
po termínu první uzávěrky + 300 Kč

(Pro rozlišení platby k první nebo druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, resp. datum e-mailové korespondence.)

 

Účast na svodu je pro členy Klubu chovatelů polských ovčáků bez poplatku, nečlenové hradí 350 Kč.

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen Klubu chovatelů polských ovčáků platí 250 Kč, nečlen 800 Kč.

 

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, z.s., Malostranské nábř. 3, 118 00 Praha 1

č. ú. 192 392 8389/0800

IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

V případě elektronické úhrady uveďte prosím do poznámky jména vystavovaných jedinců.

 

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je třeba zaslat elektronicky na adresu

kchpopraha@volny.cz

 

nebo doporučeným dopisem na adresu

Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

Inzerce pro chovatele

1 strana výstavního katalogu   – 500 Kč

1/2 strany výstavního katalogu – 300 Kč

 

Paterčata podhalanů ve šťastné bílé zahradě!

Ve čtvrtek 11. července 2019 se krásné Belaně la Terra Porta podařilo přivést na svět nádherná mrňavá (prozatím) paterčata podhalaňských ovčáků, dvě holky a tři kluky.

1_SDC12079

Belanka je evidentně šťastná, mrňata se mají k světu.

Ovšem pozor – mrňata! Jak velká jsou u krásných velkých podhalanů?

2_SDC12071

Paní chovatelka se snaží o jejich představení na jedné dlani. Je to náročné. Pro dvě ruce je to snazší.

3_SDC12077

Pro objektivnější porovnání velikosti – podhalaní štěněčí novorozeně versus noblesní hlava mámy. (Která by ale chtěla i malou Abbie mezi ostatní…)

4_IMG_20190714_110216

Dovolte představení paterčat – narozených podhalaňských osobností – po jednom:

5_SDC12087

Prvorozená Antea Lucky White Garden (509 g), jméno spojené s řeckou mytologií – nechť z ní odebírá po celý život pozitivní náboj!

6_SDC12090

Archibald Lucky White Garden – druhý v pořadí se vydral na svět s porodní váhou nejvyšší – celých 545 g. Je nutné mít patřičný základ, když má být naplněno nomen omen. (Jméno Archibald se skládá ze dvou elementů:  erchan „ryzí“, „pravý“ a bold “odvážný”.)

7_SDC12096

Abbie Lucky White Garden je střední hodnota. Narodila se třetí, má medián porodní váhy, tj. 500 g. Strýček Google o ní říká: Abbie je nejlepší přítel, je mimořádně krásná—je téměř nemožné, abyste někdy našli někoho tak úžasného jako ona…

8_SDC12092

Bílá v bílé se ztrácí, ale zelená stužka ukazuje, že jde o dalšího nositele šlechtického jména: Athos Lucky White Garden – ze čtyř legendárních mušketýrů nejvznešenější, hrabě de la Fère – porodní váha pod půl kilogramu (490 g), ovšem kvalita převálcuje kvantitu…

9_SDC12093

Poslední narozené paterče je Argos Lucky White Garden (taky 490g) – symbolický obrovitý pradávný pastýř, konající dobro – to bude úděl Argosův na jeho pozemské pouti.

 

Pes je živočich společensky založený. Přípravu na život chce prožívat ve smečce. Představovací individualismus opusťme.

10_SDC12098

Jsme tu spolu a spolu si budeme užívat mámy Belanky (naštěstí si vzala mateřskou dovolenou i paní chovatelka). Důležitá, možná nejdůležitější životní etapa pro vstup do života. Buďme spolu.

 

Jednou třeba budeme vzpomínat: Bylo nás 5. 🙂

 

 

 

Avízo: Zpravodaj 2019-A

Vážení a milí členové KChPO,

právě vyšlo druhé letošní číslo našeho Zpravodaje. Je vyvěšeno v chráněném prostoru.

Pokud Vám e-mailem nebylo doručeno heslo, prosím, kontaktujte mě na adrese Ivana.Kraftova@gmail.com

S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2020

Ivana Kraftová