Klubová výstava 2023

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek

ve spolupráci s Okresním výborem ČMKJ Kutná Hora

 

pořádá 20. května 2023

v areálu zámeckého parku Kačina u Kutné Hory

XXXIV. KLUBOVOU VÝSTAVU

PRO PLEMENA POLSKÝ OVČÁK NÍŽINNÝ a PODHALAŇSKÝ OVČÁK

 

spojenou s  Memoriálem Jaroslavy Markové.

Pro výše uvedená plemena je tako akci současně klubovou speciální výstavou.

 

 

Navrhovaný posuzovatel: Karel Hořák, Česká republika

 

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změny delegací.

 

 

Přihlášku (dokument aplikace MS Word) najdete zde:

Přihláška-na-výstavu-svod-bonitaci

 

Program

07.00 – 09.00             přejímka psů

09.15                          zahájení výstavy

09.15 – 14.00             posuzování v kruzích

14.00 – 16.00             přehlídka vítězů a soutěže

 

Všeobecná ustanovení

Výstavních přehlídek se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo zahraničních vystavovatelů.

Přihlášení psi a feny musí být zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI a musí splňovat podmínky jejího výstavního řádu.

Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsání v českých plemenných knihách.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psím jedincem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psího jedince.

Volné pobíhání psů a fen není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnou přijetí přihlášky.

Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů s její přípravou.

Majitelé psích jedinců s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

 

Upozornění

Výstava probíhá se souhlasem Obecního úřadu Nové Dvory. Pro všechny vystavovatele i návštěvníky jsou závazná jeho ustanovení.

Organizátoři proto upozorňují, že náklady spojené s nuceným ukončením výstavy budou vymáhány na původci v plném rozsahu.

 

Protesty

Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, při porušení výstavních řádů a předpisů. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč a pouze do skončení posuzování ve výstavních kruzích. Nebude-li oprávněnost protestu uznána, propadá jistina ve prospěch organizátorů.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.

Psi pocházející z ČR musí být klinicky zdrávi a vybaveni platným očkovacím průkazem, nebo pasem.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být v imunitě proti psince a parvoviróze.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

 

Třídy a soutěže

Rozdělení do výstavních tříd podle výstavního řádu FCI:

Štěňat 4-6 měsíců
Dorostu 6-9 měsíců
Mladých 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům se zkouškou FCI-HWT T, ZVV 1, SchH a všech zkoušek dle ZŘ KJ Brno (mimo ZOP)
Vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem národního nebo mezinárodního šampióna krásy, případně titulem „Národní vítěz“ nebo „Klubový vítěz“
Veteránů od 8 let

 

Soutěže:

Nejlepší chovný pár Chovný pes a chovná fena v majetku jednoho vystavovatele. Nelze vystavovat sourozence.
Dítě a pes kategorie 5-10 let a kategorie 10-15 let

 

Výstavní ocenění

C.A.J.C.

C.A.C., res. C.A.C.

Nejlepší mládí plemene (BOJ)

Nejlepší pes plemene (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší fena plemene (Klubová vítězka, Vítězka speciální výstavy)

Nejlepší jedinec plemene (BOB)

Nejlepší jedinec z opačného pohlaví (BOS)

Nejlepší veterán (BOV)

Nejlepší chovný pár

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

Nejkrásnější jedinec výstavní přehlídky

 

Výstavní poplatky a uzávěrky

Výstavní poplatky

do první uzávěrky 1. března 2023

za prvního psa včetně katalogu  750 Kč
za dalšího psa  450 Kč
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů  250 Kč
 

do druhé uzávěrky 31. března 2023

po termínu první uzávěrky + 200 Kč

(Pro rozlišení platby k první nebo druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, resp. datum e-mailové korespondence.)

Účast na svodu je zpoplatněna: člen Klubu chovatelů polských ovčáků platí 100 Kč,  nečlenové hradí 150 Kč.

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen Klubu chovatelů polských ovčáků platí 300 Kč, nečlen 800 Kč.

 

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, z.s., Malostranské nábř. 3, 118 00 Praha 1

č. ú. 192 392 8389/0800

IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

V případě elektronické úhrady uveďte prosím do poznámky jména vystavovaných jedinců.

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je třeba zaslat elektronicky na adresu

kchpopraha@volny.cz

nebo doporučeným dopisem na adresu

Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

 

 

Z hvězdičky PON hvězda první velikosti: Whitney alias Líza

Lízin – jejím šlechtickým jménem Ponwood´s Whitney – věk se počítá snadno. Narodila se na Nový rok 2019. V témže roce zazářila jako hvězdička na naší jubilejní 30. klubové výstavě jako „Best Baby“.

 

A co bylo dál? 

V době nechvalně poznamenané covidovou pandemií?

Hodně.

O zážitky roku 2021 se s námi dělí Lízina panička.

 

IMG_6383

V roce 2021 jsme se kromě procházek a výletů věnovaly s Lízou hodně výstavám, ačkoliv možnost vystavovat trvala kvůli covidu o hodně kratší dobu než normálně. Na první výstavu tohoto roku jsme mohly vyrazit až v polovině června a na poslední jsme vyrazily v polovině listopadu.

I za tu dobu Líza nasbírala hezkou řádku titulů, mám z ní velkou radost. Jakkoliv agility ji přestaly zajímat, v kruhu začala konečně velmi pěkně spolupracovat.

IMG_5757

V tomto roce získala: 16x CAC, 12x CACIB, 12x BOB, 4x BOS, 3x Národní vítěz a 1x Klubový vítěz.

A dokončila tituly: Český šampion, Český Grand šampion, Šampion ČMKU, Slovenský šampión krásy, Slovenský Grand šampion, C.I.B.

Dále máme ještě 2x CAC z Rakouska a 2x CAC z Německa, tak snad příští rok……..

 IMG_5908

Závěrem roku jsme také dokončily všechna potřebná zdravotní vyšetření:

HD A, OCD clear/clear, elbow dysplasia 1/0, luxation patellae 0/0;

PRA rcd4, N/N;

klinické vyšetření očí – prostá DOV;

kardiologické sono vyšetření s výsledkem: normální nález;

vyšetření na brucelózu: bez nálezu

a Líza byla uchovněna.

IMG_5749

A nyní již jen čekáme na hárání. Chovatelka Whitney paní B. Bruns byla tak laskavá, že nám doporučila krycího pejska z jejího chovu a ponechala ho v Čechách, abychom to na krytí neměly tak daleko – až do Hamburku.

***

Nad úspěchy Lízy smekám pomyslný klobouk.

Kéž by s ní zaznamenal chov PON v české zemi žádoucí vzestup, který by znamenal rozvoj plemene (a to bez negativních projevů vysoké míry popularity).

Milá Lízo, ať se Ti i nadále daří a máme z Tebe všichni stále velikou radost!

*

Merlin – první Český šampion tohoto století mezi našimi podhalany!

 IMG_4784IMG_4714

 

 

 

Co tomu ale bezprostředně předcházelo?

Bylo to vítězství na říjnové mezinárodní výstavě psů v Českých Budějovicích – CAC, CACIB, BOB.

 

IMG_4788

 

K samotné výstavě Merlinova panička podotýká: „…náš kruh v otevřeném stanu na chodníku, velikost kruhu miniaturní, zato jezevčíci v kryté hale měli k dispozici letiště :-)… bylo velmi zajímavé šedesátikilového psa točit na 3×3 metrech!“

IMG_4831

Ale podařilo se vše bez ztráty kytičky. Merlin se na výstavě potkal … co dím, potkal se!…Merlin si celý den užíval společnost Maryny Pasja Cepra…a tradičně budil pozornost kolemjdoucích, kterou si náležitě vychutnával.

IMG_4828

Finis coronat opus, aneb konec korunuje dílo!

Merlin Polanickie Wzgórze je Český šampion !!!!

IMG_4730

Co k tomu dodat? Jak popsat ten opojný okamžik štěstí? Asi se dokážu vžít do pocitu Merlinovy paničky… Pocity Merlina bych se pokusila interpretovat jako: „Panička má radost, tak to je taky moje radost. Mám ji rád.“

IMG_4766

Merline, blahopřejeme k ohromnému úspěchu!

Ať Vám to s paničkou pořád takto sluší.

 

Fatima Franczesca z Bábiny strouhy ukončila svou životní pouť

Fatima_20201012_164125

Zprávy podobného obsahu nepíšu ráda. Je v nich bolesti tolik, že na to slova nestačí.

 

 

13 let a 4 měsíce bylo Fatimě dáno pro její pouť na tomto světě.

Šťastných 13 let a 4 měsíce v jedné „smečce“; veleúspěšných z hlediska výstavních ocenění její krásy.

 

Milována, obdivována.

Věrná, statečná, hodná.

 

 

 

Polovinu z toho času prožila nerozlučně ve dvojici se svou mámou Calineczkou Rusiolek jako její jediná ratolest; tak jsme je často vídali na klubových výstavách.

Fotografie0008-1

 

Titulů krásy získala Fatima nespočítaně: Český grandšampion, Český šampion, Český veterán šampion, Český junior šampion, 2x CACIB, res. CACIB, BOB, BOS, 3x Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Jugendbester A.

 

22. srpna 2021 svou životní pouť Fatima završila. Vydala se za Duhový most.

Na místo, kam odcházejí ti, kdož čekají na své milující blízké, odešla za svou mámou Calineczkou.

Fatima_20211005_223334

Fatimo, opustila jsi tento svět, ale nikdy neopustíš naše srdce.

.

Naše nová chovná fenka Maryna má svá první štěňátka

Maryna,  svým plným šlechtickým jménem Maryna Pasja Cepra, se narodila před více než třemi lety koncem ledna 2018, zvládla všechny zdravotní testy a testy krásy, a tak nebylo možno jinak, než aby vznikla nová chovatelská stanice, a to s názvem Velardo Mara.

Maryna 20210213_160335

 

 

 

Maryna je krasavice k pohledání a nejen to – jako pravý podhalan je vždy připravena k akci.

 

 

 

 

 

Nicméně volání přírody chce své, i Maryna se stala mámou. Dala život čtyřem štěňátkům – jedné holčičce a třem klukům. Jací jsou?

 

Alice – chytrá, aktivní fenečka, vhodná do hlídací a pastýřské práce.
ALICE VELARDO MARA POLISH TATRA SHEPHERD DOG 002

 

Alen – výborný pes pro výstavy i chov podhalaňského ovčáka, budoucí šampion.

ALEN VELARDO MARA POLISH TATRA SHEPHERD DOG 004

 

Alex – vynikající společník do rodiny s dětmi a seniory, přátelský a chytrý.

ALEX VELARDO MARA POLISH TATRA SHEPHERD DOG 002

 

Čtvrtý kluk, mazlík Alf, zůstává doma s mámou Marynou. Určitě o něm ještě uslyšíme.

ALF VELARDO MARA POLISH TATRA SHEPHERD DOG 003

 

Brixie, Bonny, Blueberry, Barnabáš, Bowie, Bandy a Bastien mají nové domovy

Všechna Belančina mrňata už mají nové domovy. Zůstala v Česku a věříme, že se s nimi setkáme na nejbližších výstavách. Snad ještě posledních pár fotek ze společného startu to života.

 

Nejdříve ukázky jejich zodpovědné přípravy na život posilujícím spánkem – často ve společném chumlu, nezřídka ale padni, kde padni, na poloze nezáleží.

20210903_152545

20210903_11423420210905_161531

 

 

 

 

 

 

20210829_104508

20210908_150221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dost ale lenošení, svět čeká! Je třeba otevřít očička a dát se do objevování!

20210901_17344220210901_161939

 

 

 

 

 

 

 

20210901_183054

 

…troška škádlení mezi sebou, ale pak každý podle svého naturelu…někdo preferuje různé hračky, jiného láká dobrodružství výšek a dálek…

20210906_113222

20210906_113225 (1)

20210901_183541 (1)

20210906_174538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máma-Belana už jen z povzdálí monitoruje svá nadějná dítka a považuje za normální i takový projev statečnosti jakým je přiblížení se k něčemu tak velikému jako je kůň…

20210906_175204

Rodina podhalanů a jejich příznivců se rozrostla o sedm smíšených smeček. Ať se jim všem daří, ať si užívají života plnými doušky!

 

 

Barbar la Terra Porta z Rudoltic odešel za Duhový most

„Novinky“ nejsou vždy naděje a optimismu plné.

Bohužel, někdy jim přísluší černý flór. Jako této:

 

Umřel nám Barbar.

.

Barbar la Terra Porta z Rudoltic – podhalaňský krasavec tělem i duší; báječný pohodář, který si rozuměl i s menšími chlupáči (PON etc.), na které shora s údivem i zájmem zíral; kámoš, společník, ochranář…

 

…bratr Belanky … necelých 6 let… zákeřné nemoci si nevybírají a nehodnotí význam…

P1000696

Barbare, měli jsem Tě…ne, máme Tě moc rádi…zůstáváš s námi v našich vzpomínkách.

 

 

 

MVP Špilberka 5.6.2021 – DUO CACIB v Brně

received_190699246275382

V návaznosti na rozvolnění protipandemických opatření se zvolna rozjíždějí i výstavy psů. Logistika účasti je specifická (příjezdy, odjezdy).

Zajímavé je, že jde o kulturní, nikoli sportovní akce, neb účastníci jsou ozdobeni respirátory – tedy lidští účastníci, přestože podávají jisté výkony ve svižné chůzi a běhu. (Psa s rouškou či respirátorem jsem zatím neidentifikovala, snad tento trend do antipandemických opatření neprorazí.)

 

Úspěchy zástupců našeho klubu ale nejsou pozvolné, nýbrž excelentní – v podstatě ve formátu „vítěz bere vše“.

 

Svědčí o tom nedávno proběhlá Mezinárodní výstava psů v Brně (Špilberka) organizovaná ČMKU, které se zúčastnil

 

  • za podhalanské ovčáky Merlin (Merlin Polanickie Wzgórze – mladý elegán, který nonšalantně přijímá obdivná slova i doteky a vůbec veškeré zacházení hodné jeho výjimečnosti)
  • za PON Whitney (Ponwood´s Whitney, která zvládla den před tím i Brněnskou národní výstavu psů se ziskem V1,CAC,Národní vítěz, BOB)

 

Stručně, avšak argumentačně silné hodnocení rozhodčí Mgr. Naděždy Střalkové, kterou oba naši zástupci očarovali:

 

Merlin = V1  CAC  CACIB  BOB

 

Whitney = V1 CAC CACIB BOB 

+ získání titulu Český šampion za kumulaci započitatelných úspěchů

 

Merlin již v předpandemické době získal Českého juniorského šampiona, teď má našlápnuto na šampiona „dospěláckého“…držíme mu pěsti!!!

 

received_1118828381960132received_314376900352662

 

Whitney má před sebou velkou budoucnost…navždy ve třídě šampionů!

IMG_8717CHczWhitney

 

Ať i další kroky našich krasavců postupují v trajektorii: veni – vidi – vici!

 

 

Merlin českým juniorským šampionem – aneb kam zavítal, sklízel úspěchy

V den svých prvních narozenin zahájil Merlin Polanickie Wzgórze svou výstavní kariéru.

A začátek nebyl ledajaký.

 

Ve výstavní sezóně zavítal na tři výstavy:

květen – Kačina – klubová výstava, kde získal V1, CAJC, BOJ

červen – Brno – Intercanis, kde získal V1, CAJC, BOJ, BOS

říjen – České Budějovice – mezinárodní výstava, kde získal V1, CAJC, BOJ, BOB

 

a to už ale znamená, že taky Českého šampiona – prozatím juniorského.

IMG_20191013_184359

Merline, jen tak dál! Blahopřejeme a držíme pěsti i nadále!

IMG_20191013_185149

 

Řekla bych ale , že se někdy Merlin cítí – a to při své neoddiskutovatelné velikosti – malým pejskem. Proč by jinak v onom stylovém zahradním objektu stál na stolku, aby ho nikdo nepřehlédl?

IMG_20191005_180219_1

Merlin je šampión krásy. Ale nenechte se mýlit.

I velký pracant je to.

Že by usiloval i o šampiona výkonu, konkrétně v zemědělských disciplínách?

IMG_20190721_144718

Vítejte na nových stránkách klubu. Původní stránky klubu najdete zde.