Svod

Svod je jedním z významných milníků v životě psa.

Jeho hlavním cílem je posoudit exteriér a povahu předváděného jedince, ale také hodnotit skupiny štěňat, dostaví-li se jich větší počet z jednoho vrhu.

Výsledky svodů jsou významnou součástí chovatelské práce a vyhodnocování vývoje chovu plemene.

Podle článku X, odst. 1 Chovatelského a zápisního řádu je minimální stáří psa/feny pro posouzení na svodu 6 měsíců.

Horní věková hranice řádem stanovena není, ale lze uvažovat o cca 20 měsících.

 

Účast na svodu je zpoplatněna: člen KCHPO hradí 250 Kč, nečlen 300 Kč.