Členství v klubu

Kdo se uchází o členství v klubu, projevuje tím vůli být vázán jeho Stanovami.

 

Členství v klubu je dobrovolné a váže se na osobu člena.

 

Přihláška je ke stažení zde.

 

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, registrací v seznamu členů klubu a přidělením pořadového čísla členské legitimace.

 

Členský příspěvek ve výši 500 Kč se platí při podání přihlášky na účet klubu 5440577033/0800.

Do poznámky prosíme uvést „členský příspěvek KChPO za rok xxxx

 

Členství v klubu zaniká vystoupením, vyloučením, nebo v důsledku nezaplacení členského příspěvku.