Klubová výstava 2018

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek

ve spolupráci s Okresním výborem ČMKJ Kutná Hora

pořádá 26. května 2018 v areálu zámeckého parku Kačina u Kutné Hory

 

XXIX. KLUBOVOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PRO PLEMENA

POLSKÝ OVČÁK NÍŽINNÝ a PODHALAŇSKÝ OVČÁK

spojenou s  MEMORIÁLEM JAROSLAVY MARKOVÉ

 

Pozvaný posuzovatel: Miroslav Redlicki, Polsko

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změny delegací.

 

Program

07.00 – 09.00             přejímka psů

09.15                           zahájení výstavy

09.15 – 14.00             posuzování v kruzích

14.00 – 16.00             přehlídka vítězů a soutěže

 

Všeobecná ustanovení

Výstavních přehlídek se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo zahraničních vystavovatelů.

Přihlášení psi a feny musí být zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI a musí splňovat podmínky jejího výstavního řádu.

Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsání v českých plemenných knihách.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psím jedincem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psího jedince.

Volné pobíhání psů a fen není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnou přijetí přihlášky.

Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů s její přípravou.

Majitelé psích jedinců s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

 

Upozornění

Výstava probíhá se souhlasem Obecního úřadu Nové Dvory. Pro všechny vystavovatele i návštěvníky jsou závazná jeho ustanovení. Organizátoři proto upozorňují, že náklady spojené s nuceným ukončením výstavy budou vymáhány na původci v plném rozsahu.

 

Protesty

Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, při porušení výstavních řádů a předpisů. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč a pouze do skončení posuzování ve výstavních kruzích. Nebude-li oprávněnost protestu uznána, propadá jistina ve prospěch organizátorů.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.

Psi pocházející z ČR musí být klinicky zdrávi a vybaveni platným očkovacím průkazem, nebo pasem.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být v imunitě proti psince a parvoviroze.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

 

Třídy a soutěže

Rozdělení do výstavních tříd podle výstavního řádu FCI:

Štěňat 4-6 měsíců
Dorostu 6-9 měsíců
Mladých 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům se zkouškou FCI-HWT T, ZVV 1, SchH a všech zkoušek dle ZŘ KJ Brno (mimo ZOP)
Vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem národního nebo mezinárodního šampióna krásy, případně titulem „Národní vítěz“ nebo „Klubový vítěz“
Veteránů od 8 let

Soutěže:

Nejlepší chovný pár Chovný pes a chovná fena v majetku jednoho vystavovatele. Nelze vystavovat sourozence.
Dítě a pes kategorie 5-10 let a kategorie 10-15 let

 

Výstavní ocenění

C.A.J.C.

C.A.C., res. C.A.C.

Nejlepší mládí plemene (BOJ)

Nejlepší pes plemene (Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy)

Nejlepší fena plemene (Klubová vítězka a Vítězka speciální výstavy)

Nejlepší jedinec plemene (BOB)

Nejlepší jedinec opačného pohlaví (BOS)

Nejlepší veterán (BOV)

Nejlepší chovný pár

Nejlepší štěně

Nejlepší dorost

Nejkrásnější jedinec výstavní přehlídky

 

Výstavní poplatky a uzávěrky

Výstavní poplatky

do první uzávěrky 1. března 2018:

za prvního psa včetně katalogu 750 Kč
za dalšího psa 450 Kč
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů 250 Kč
do druhé uzávěrky 31. března 2018
po termínu první uzávěrky + 200 Kč

(Pro rozlišení platby k první nebo druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, resp. datum mailové korespondence.)

Účast na svodu je pro členy Klubu chovatelů PO bez poplatku, nečlenové hradí 350 Kč.

Účast na bonitaci je zpoplatněna: člen Klubu chovatelů PO platí 250 Kč, nečlen 800 Kč.

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou nebo elektronicky na účet Klubu chovatelů PO se sídlem v Praze, z.s. Malostranské nábř. 3, 118 00 Praha 1

č. ú. 192 392 8389/0800

IBAN CZ 81 0800000000192392 8389

V případě elektronické úhrady uveďte prosím do poznámky jména vystavovaných jedinců.

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je třeba zaslat elektronicky nebo doporučeným dopisem na adresu

kchpon@volny.cz

nebo

Jaroslav Marek, P.O.BOX 52, 388 01 Blatná

Inzerce pro chovatele

1 strana výstavního katalogu   – 500 Kč

1/2 strany výstavního katalogu – 300 Kč

Přihláška na výstavu – dokument aplikace MS Word

Reportáž z klubové výstavy 2017

XXVIII. ročník klubové výstavy KChPO spojený se speciální výstavou podhalaňských ovčáků a Memoriálem Jaroslavy Markové 2017 se konal 10. června v areálu letiště v Rokycanech.

 

Šestici nádherných představitelů podhalaňských ovčáků doplňovalo plných 16 (!) neméně krásných polských ovčáků nížinných. Takové množství PON se už dlouho na výstavě v České republice nesešlo.

Výstava byla vpravdě mezinárodní – kromě českých vystavovatelů se zúčastnili kolegové z Polska, ale i Německa.

 

Posuzoval pan Tibor Havelka a na posuzované – a zejména pak vítěze – čekala spousta krásných pohárů  a medailí.

1

 

Pro lepší orientaci v následujících fotografiích nabízíme přehled výstavních čísel a jmen psů. (Bohužel, ne vždy jsou čísla viditelná, proto je identifikace jedinců poněkud snížena.)

 

Podhalanští ovčáci

42                    HAROLD Las w Jamnicach

43                    ACINAK SKIF Voploścenie Mechty

44                    QMPEL Zagubione Marzenia

45                    BARBAR la Terra Porta

46                    HANUSZ Pasja Cepra

49                    BELANA la Terra Porta

 

Polští ovčáci nížinní

50                    MAKOWIEC Ponadto

51                    CENAR z Armii Zbawienia

52                    DERWAN Futrzak Podlaski

53                    EROS z Niemickiego Dworu

54                    ELEKTRYCZNY EDISON Wiki’s Szalony PON

55                    MACIWODA z Winory

56                    DAREK von Bohlmann’s Land

57                    ZORAN PON vom Urstromtal

59                    CLARA Dobrana Para

60                    ISMINI von Bohlmann’s Land

61                    JAROMÍRA Futrzak Podlaski

62                    ABI Majnerek

63                    AISHA Majnerek

64                    FIEBIE PON vom Urstromtal Ch.

65                    ESTELLA von Bohlmann’s Land Ch.

66                    FATIMA FRANCZESCA z Bábiny strouhy Ch

 

 

2

Areál se zaplňuje, polští ovčáci si hlídají svůj kruh.

 

3

Hledají se noví kamarádi – Barbar pokukuje po Qmpelovi.

 

4

Zdá se, že kamarádství je uzavřeno, že by ale dva bylo málo? Nepřidá se ještě někdo?

 

5

Co třeba klučík Harold?   …který zatím netuší, že na něj čeká ocenění V1, CAJC, BOJ….

 

6

To v táboře PON se ladí účesy….

 

7

Ostřílení jedinci se ale dožadují za to česací trápení něčeho na zub jako odměnu!

 

8

…a některé to nebaví a snaží se být neviditelní, tak se aspoň schovávají pod své páníčky, aby jim ostatní svět dal pokoj…

 

9

Nicméně dokumenty jsou připraveny, rozhodčí a vedoucí kruhu na místě – výstavní klání začíná….

 

10

Začneme dámou, přestože to není pořadí uplatňované na výstavách. Krásná Belana la Terra Porta získává V1, CAC. Klubový vítěz, VSV, BOS a v rukou majitelky se ocitá pohár pro vítězku.

 

11

Mezitřídu ovládá návštěva z Polska Acinak a polský import Qmpel – oba výborní, Acinak navíc CAC, Klubový vítěz, VSV, BOB; Qmpel, který se nám představuje poprvé, se stává hned napoprvé res. CAC!

 

12

Ve třídě otevřené čeká Barbar na svého kamaráda Hanusze, aby se po roce zase výstavně utkali…

 

13

…ano, tu ho máme, Hanusz v plné své síle a kráse….

 

14

Hanuzs, Barbar i jejich páníčkové v pohodě, zdá se, že je rozhodnuto, medaile v rukou páníčků svědčí o vysloveném verdiktu…

 

15

Tak a ještě dekorovat oceněného a trošku pomazlení s paničkou, to si Hanusz určitě zaslouží…

 

16

Nejmladší z přítomných zástupců plemene PON ještě tak úplně nepřišel na chuť výstavnímu zápolení, své paničce dává najevo, že má jiný názor na to, co by chtěl dělat…ale vše se v dobré, ba to nejlepší obrátí a Makowiec se stává VN1 !

 

17

V tomto okamžiku je Derwan mimo kruh, ale jako by cítil velký úspěch ve vzduchu, zaujímá již zde správný výstavní postoj – naděje se naplnila, Derwan získává V1, CAC, BOS, stává se Klubovým vítězem.

 

18

Je vidět, že i na dokonalém postoji před kruhem dokáže Derwan ještě něco vylepšit, jeho ocenění je zasloužené.

 

19

A tady jedna společná – šťastná majitelka a úspěšná vystavovatelka se svým Makowiecem a Erosem.

 

20

Ve třídě otevřené se setkaly tříleté sestřičky Abi a Aisha, obě výborné, Aisha navíc CAC, Klubový vítěz.

 

21

Veteránka Fatima – ano, veteránka, třebaže na fotce vypadá tak na mezitřídu – Fatima nechyběla ani v Rokycanech.

 

22

Vystavovatelé PON v pohybu se svými psy, aneb klání o BOB a BOV.

 

23

Čekání na verdikt posuzovatele, který to nemá lehké, jedinci jsou všichni krasavci – vystavovatelé z Německa a ČR – Německo získává (tentokrát) BOB i BOV…

 

25

A tohle je poslední rozlučkové foto s rozhodčím panem Tiborem Havelkou a jím vybranými vítězi:

za podhalaňské ovčáky Acinak – CAC, Klubový vítěz, VSV, BOB a za polské ovčáky nížinné Ismini – CAJC, BOJ a BOB a zároveň Vítěz memoriálu Jaroslavy Markové.

 

Tak zase příště: načesat, nakrášlit, natrénovat postoje a běh, vzít s sebou dobrou náladu a hurá na klubovku 2018!

 

 

Reportáž z klubové speciální výstavy 2016

pořádané Klubem chovatelů polských ovčáků a konané dne 4. června 2016 v parku loveckého zámečku v Praze-Kunraticích

 

Pořadové číslo výstavy 27 je svědectvím nakročení našeho klubu do druhého čtvrtstoletí jeho života.

Ač se zdá, že předseda klubu a poradce chovu v jedné osobě, měl na starosti „jen“ organizaci našeho kruhu a zajištění fundované rozhodčí ze země původu našich plemen (to se mu evidentně podařilo v osobě Dr. Katarzyny Fiszdon z Polska), vzal to do rukou komplexně a zasadil se i o nádherné počasí.

Účelem této malé reportáže, využívající fotografie od paní Martiny Irglové a pana Romana Bartoše (s díky za ně!), není podat přehled výsledků. (Ten je obsahem Zpravodaje, který je přístupný pro členy KChPO). Je jen ohlédnutím za každoročně pořádanou přehlídkou našich krasavců. Tentokrát využívá i postřehy pana Romana Bartoše, který se „klubovky a speciálky“ v jednom zúčastnil se svým pubescentem podhalaňským ovčákem Barbarem la Terra Porta poprvé.

O to autentičtěji působí jeho „stenografický“ záznam popisu výstavy:

 

„…pokusím se trochu popsat včerejší den 🙂 BYL NÁDHERNÝ 🙂

Počasí – 100%

Organizace – 100%

Pan Marek – 150%

Paní rozhodčí 150%

Všichni kolem nás velice fajn – příjemní lidé a pejsci…“

 

Asi by více slov nebylo ani třeba, ale jeho popsání toho, co zažívá vystavovatel z větší dálky, velmi opravdově atmosféru dne-akce zachycuje:

 

„Ráno ve 4 hod. se vstávalo. I Barča (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.).

Šup do auta a směr Praha.

Cestu tam i zpět Barunka (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.) zvládl NAPROSTO DOKONALE 🙂

No a v parku už jeho čtyři (!) sestřičky. Začalo seznamování a Barů (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.) byl úžasný, žádné šarvátky, ale pěkné hraní a očuchávání.

JENOMŽE…jeden z páníčků naší sestřičky chtěl dát bohužel Bároj (= Barbar la Terra Porta, pozn. red.) pusu. No ale to můžu pouze já, a tak pán odcházel se šrámem na nose (naštěstí to vzal sportovně).

Potom se čekalo, až se do kruhu dostane ta naše bílá banda…“

 

A pak už ale chybí další popis, který není s to ten, kdo je „na place“, zachytit…jen následné vyprávění:

Barbar měl nevhodný obojek, do kruhu je třeba jiný…naštěstí jsou kolem stánky, honem, koupíme jiný (bohužel neodzkoušený). Jde se…jsme vyzváni do kruhu…máme běhat…běháme, snažím se…Barbar taky…stále se snažím, ale to už běhám jaksi „na volno“, tj., běhám s vodítkem a obojkem, ale bez Barbara…nově koupený obojek to nezvládl…paní rozhodčí sice s úsměvem, ale nekompromisně trvá na tom, že chce mít v obojku psa….

 

Místo dalších slov snad ale spíše fotografie dokumentující akci – její atmosféru, aktéry ve chvílích napětí i uvolnění… a koneckonců i to pěkné počasí, které ji provázelo.

 

Protože si komentáře u fotografií nenárokují dokumentační přesnost, uvádíme výstavní čísla našich krasavců, podle nichž je (podaří-li se číslo na fotce najít) možné účastníky identifikovat:

 

POO - psiPON - psi
115BARBAR la Terra Porta126URWISZ Ponadto
116HANUSZ Pasja Cepra127CENAR z Armii Zbawienia
POO - feny128DERWAN Futrzak Podlaski
117BAZZOKA la Terra Porta129EROS z Niemickiego Dworu
118BELANA la Terra Porta130MACIWODA z Winory
119BERETA la Terra PortaPON - feny
120BESIE la Terra Porta131AISHA Majnerek
121JENNY Nutrena132FATIMA FRANCZESCA z Bábiny strouhy
122ANABELA Swiat Dysku
123ARANKA Smiling Sweetheart
124DAFNE z Kuesty

Stánek je připraven, naplněn lákavými poháry a cenami.

Posuzování může začít….

(Nesnaží se ale jedinec jiného plemene o nedovolené získání těchto lákavých symbolů úspěchu?)

rep_obr1

Nechme ceny cenami (zatím)…poznáme se? Kdo je kdo?

rep_obr2

Tři byli čitelní, ale tento roj? Není šance v převaze bílé určit, kdo je kdo….

rep_obr3

Ovšem láska v bílém je neodolatelná…“…já chci taky pusu!…“

rep_obr4

Mít krytá záda takovou paničkou, to jednoho posílí, jestli mi pak není úplně všechno fuk…

rep_obr5

…kdo jsi? Přítel či nepřítel?

rep_obr6

Jasné, přítel,…páníček potvrzuje…

rep_obr7

115 a 116 – mladí kluci podhalaňských ovčáků…že jsou si podobní? Bodejť by ne! Jsou to nevlastní bráchové!

rep_obr8   rep_obr9

Podhalaňští ovčáci jsou krasavci s velkým srdcem, přece jen ale ostražití, takže uklidňování dotekem páníčka i klidný a citlivý přístup paní rozhodčí jsou zcela na místě.

rep_obr10

…kontrola zubů…nic moc, ale páníček to schvaluje, tak to bude asi v pořádku….

rep_obr11

…a pozor, tady už je holka i kluk podhalana vedle sebe…s úsměvem?

Bodejť by ne, znají se: Bydlí u jednoho páníčka….a taky krásní jsou stejně….

rep_obr12

Pozor, pozor, přicházejí krasavice podhalanů! Třídu mladých ovládá vrh B la Terra Porta.

rep_obr13

Co lze vyčíst z postojů a očí paniček a podhalaňských dam?

Souznění, starostlivost, lásku…prostě „patříme k sobě“.

rep_obr14

Pozor, pozor! Klub získává nové, mladé vystavovatele – úchvatné sledovat soulad s jejich svěřenci … každé má svou dimenzi, svůj půvab…držíme jim pěsti –mladým vystavovatelům i jejich kamarádům…Ať jim to vydrží!

rep_obr15 rep_obr16

A snímky výše jsou i přechodem od bílých velkých nádher – podhalaňských ovčáků k samorostům – zpravidla dvoubarevným – sebevědomým a samostatným polským nížinným ovčákům.

Co je jim společné? Co je odlišuje?

Odlišuje je asi jejich praktické poslání.

Spojuje inteligence, schopnost přežití.

Inteligence jako schopnost přizpůsobit se, rozumět svému okolí.

 

Jako lidský jedinec sdílející život s PONem bych dodala – i trochu nadřazenosti nad slabšími, potřeba je vychovávat…někdy je to ale těžko snesitelné, pokud má člověk dojem, že je z hlediska IQ na alespoň stejné úrovni…PON na to kašle…a přesvědčuje vás o své pravdě…. 🙂

….Možná za to může jejich velikost (nevelká). U podhalanů bych ty výchovné snahy nepředpokládala, jejich velikost nemusí o intelektu přesvědčovat jinak než svou existencí…

 

První mladý PON – kde je očekávaná dvoubarevnost? Možná snaha o kontrast vůči podhalanům…vypadá ale rozkošně! Ale ano, dvoubarevnost tam je. Na pacičky už se dost černé nedostalo 🙂 Ať se daří!

Další kluk je ale taky super – očekávatelně dvoubarevný…a rozkošný!

rep_obr17 rep_obr18rep_obr19

Krasavec Eros asi kráčí ve stopách svého strýce Dytka….paní Hanka Kadlecová o své kluky dokáže noblesně pečovat.

rep_obr20 rep_obr21

 

Z loňské hvězdičky Aishy je dnes hvězda první velilkosti. Na které z fotek jsou krásnější? Neuměla jsem vybrat – zvolte si sami…

rep_obr22 rep_obr23

 

Fatima je ve svých osmi letech plná energie, elegantně sleduje svou paničku na vodítku, když je ale zapotřebí přidat na tempu, neváhá a přímo vlaje…

rep_obr24 rep_obr25

…oprávněně získává svého BOV.

 

Dokonalý Maciwoda z Winory se svým dokonalým páníčkem už nemůže být ničím překvapen. Výstavnictví má v krvi, je součástí jeho úspěšného života.

rep_obr26

Poslední soutěžní klání v kráse.

Nemá to paní rozhodčí lehké srovnávat nesrovnatelné.

Ale nejlepší jedinec Memoriálu Jaroslavy Markové může být jen jeden a stává se jím Matýsek, pardon urozený Maciwoda z Winory.

rep_obr27

Výstava skončila, svod a bonitace je za námi, všichni už jsou pryč, ale nám se stále nějak nechce a setrváváme … postáváme, povídáme, očicháváme (koho jsme zatím očichat nestihli)…pohodové lidičky s pohodovými psími společníky…

rep_obr28

Klubová speciální výstava s pořadovým číslem 27 skončila.

 

Na viděnou na 28. výstavě KChPO 10. června 2017 v Rokycanech!

 

 

Reportáž z klubové výstavy 2015

Reportáž z klubové výstavy Klubu chovatelů polských ovčáků

spojené s Memoriálem Jaroslavy Markové

6. 6. 2015 * Praha – Kunratice

Sluníčko ten den nenechalo nikoho na pochybách, že když se mu zachce, je i u nás v Čechách mocné. Přijíždějící vystavovatelé jen stěží hledali pro své automobily (s vidinou zpáteční cesty) stinné místo. Organizátoři ale byli chápaví a radili, seč mohli.

 

Naštěstí zámecký park kunratického zámečku oplývá mohutnými stromy a spoustou stinných zákoutí, a tak i pro naše chlupáče – velké, důstojné a elegantní podhalaňské i svérázné, až sveřepé a roztomilé polské nížinné ovčáky – bylo možno najít jakž takž snesitelné utáboření. (Obě plemena jsou velmi odlišná exteriérem i povahou, kdo má zájem, nechť si přečte na našem webu něco o jejich historii. Pracovně jsou ovšem komplementární – velmi zajímavá geneze!)

 

S tak početným zastoupením našich dvou plemen jsem se asi v ČR dosud nesetkala – 9 podhalanů a 8 PON. Snad jen v Polsku, kde jsou polská národní plemena na výstavách protěžována (ve smyslu např. pouze symbolického výstavního poplatku).

Náš kruh byl jedním z největších, a tak – jestli si dobře vzpomínám -, na závěrečnou promenádu vítězů na nás museli chvilinku čekat.

 

Za organizaci našeho kruhu je třeba poděkovat poradci chovu, panu Jaroslavu Markovi, který působil rovněž jako komentátor a překladatel v jedné osobě. Patří mu i dík za pozvání skvělé (lidsky i odborně) posuzovatelky paní Anny Pulikowské – Klimondy z Polska.

 

Účelem tohoto příspěvku není podat přehled výsledků. (Ten je obsahem Zpravodaje, který je přístupný pro členy KChPO.)

Na tomto místě bychom rádi sdíleli pár fotografií dokumentujících akci – její atmosféru, aktéry ve chvílích napětí i uvolnění… a koneckonců i to horko, které nás provázelo.

 

Fotky jsou dílem paní Martiny Irglové a moc jí za ně děkujeme!

 

Protože si komentáře u fotografií nenárokují dokumentační přesnost, uvádíme výstavní čísla našich krasavců, podle nichž je (podaří-li se číslo na fotce najít) možné účastníky identifikovat:

 

POO – psiPON – psi
133 ABBAS la Terra Porta142EROS z Niemieckiego Dworu
134AROK la Terra Porta143MACIWODA z Winory
144ŹART z Wieglowa
POO – fenky145DYTKO Rusiolek
135JENNY Nutrena
136ARANKA Smiling SweetheartPON – fenky
137DAFNE z Kuesty146ABI Majnerek
138DAISY z Kuesty147AISHA Majnerek
139DEBBIE z Kuesty148DZIEWANNA Via Rivendall
140ŚPIEWKA na Góralsko Nute149CALINECZKA Rusiolek


Pár snímků z PONího ležení: nutné předvýstavní přípravy, okoukávání se, očichávání se,… kdo s kým kamarádí, kdo si naopak hlídá své páníčky, hračky a místečko i komu je to úplně jedno a chce být podrbán a chválen….

kunratice02 kunratice04

Mezi vystavovanými psy byl i jeden zahraniční – polský „Žertík“ – moc hezký pejsek se sympatickými páníčky, naprosto distinguovaně reprezentoval svou vlast a zemi původu PONů

kunratice05

A ještě něco z výstavního klání:

kunratice06 kunratice07

Takto se naposledy vystavovala téměř dvanáctiletá krasavice Calineczka Rusiolek, psí dáma honosící se i titulem interšampionky…i v běhu jí elegantně vlaje její stále bohatá srst a ani horko ji neodradilo od předvedení sebe sama v plné parádě.

kunratice08

Erosek nespustí ze své paničky oči, že by mu dávala povel „štěkej!“…tady?!, ve výstavním kruhu?, to se ani Eroskovi nezdá…

kunratice09

Zahraniční hosté patří ke zkušeným vystavovatelům, jejich předvedení je dle očekávání perfektní.

kunratice10

Dziewanna cestovatelka (nedávno se vrátila z dlouhodobého pobytu na Psích ostrovech – přečtěte si o tom v našich webových zajímavostech, je tam první díl příběhu)… není nadšena, …nechápe, …proč by měla nějak pózovat, když je horko a jí bylo lépe v tom stínu stromu…

kunratice11 kunratice12

Rivalové, kdo s koho? Jeden krásnější než druhý, Maciwoda vyhrává a naše české srdce se zatetelilo, zlato zůstalo doma…

Zartíku, příště zase Ty!

 

Z ležení podhalanů tolik fotek nemáme, ale z výstavního klání je jich celá řada…a že se vystavovat umí! Schválně se podívejte:

kunratice13

Ležící elegance nenechává nikoho na pochybách, že konkurence bude velká…

kunratice14

Aranka poslouchá i svou malou paničku, která získává vystavovatelské ostruhy.

kunratice15 kunratice16 kunratice17 kunratice18

Nevím, jak Vy, ale krasavce bych od sebe jen stěží poznala, ještě že páníček je každý jiný…

kunratice19 kunratice20

Páníčkové i podhalaní krasavice jsou evidentně v pohodě, o nějaké výstavní nervozitě nemůže být ani řeči.

A ještě závěrečné společné fotky vítězů:

kunratice21

Maciwoda   + Aisha + Dytko

kunratice22

Abbas, Aranka a Daisy spolu s paní rozhodčí a poradcem našich chovů

…a nakonec, přece jen už se známkou únavy (alespoň u páníčků) vítězové vítězů: Maciwoda a Aranka

kunratice23

 

Klubová výstava KChPO spojená s Memoriálem Jaroslavy Markové 2015 skončila.

Ať žije klubová výstava KChPO 2016!

Na viděnou!!!